Νομικές πληροφορίες

Παρουσίαση του δικτυακού τόπου

Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που περιγράφονται λεπτομερώς στο Νόμο για την Εμπιστοσύνη στην Ψηφιακή Οικονομία (L.C.E.N.), οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται στους χρήστες και επισκέπτες του topmymfans.com :

Νομικές πληροφορίες

Η πλατφόρμα Top Mym Fans εκπροσωπείται από την ομώνυμη εταιρεία, με δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μέσω email: [email protected].

Δημιουργία ιστοσελίδας

Ο τομέας topmymfans.com διαχειρίζεται και συντηρείται από την εταιρεία Top Mym Fans, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του διαχειριστή της δημοσίευσης στη διεύθυνση: [email protected]. Η διαχείριση της δημοσίευσης γίνεται από νομικό πρόσωπο.

Διαχείριση της ιστοσελίδας

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τον ιστότοπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον διαχειριστή του ιστότοπου στη διεύθυνση [email protected].

Φιλοξενία ιστοσελίδων

Η ιστοσελίδα topmymfans.com φιλοξενείται από την Vercel, Inc, έναν πάροχο που φημίζεται για τις ποιοτικές υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων.

Περιγραφή των υπηρεσιών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο topmymfans.com επιδιώκουν να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς. Ωστόσο, ο ιστότοπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν παραλείψεις, ανακρίβειες ή αδυναμία ενημέρωσης των πληροφοριών, είτε προκαλείται από την Top Mym Fans είτε από τρίτους συνεργάτες.

Πνευματική ιδιοκτησία

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται στο topmymfans.com, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων και των γραφικών, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή του ιστότοπου ή του περιεχομένου του χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Top Mym Fans.

Υπερσύνδεσμοι και Cookies

Η ιστοσελίδα topmymfans.com μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους για τους οποίους η Top Mym Fans δεν έχει κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου. Η παρουσία αυτών των συνδέσμων δεν συνιστά επικύρωση αυτών των ιστότοπων από την Top Mym Fans. Επιπλέον, η περιήγηση στην ιστοσελίδα topmymfans.com μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση cookie(s) στον υπολογιστή του χρήστη, διευκολύνοντας έτσι τη μετέπειτα περιήγηση στην ιστοσελίδα.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τη γαλλική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, οι χρήστες του topmymfans.com έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών πληροφοριών που τους αφορούν. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν με την αποστολή γραπτού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί ή ταχυδρομικώς, συνοδευόμενο από αντίγραφο της ταυτότητάς σας.